Kỹ năng làm việc tập thể và tinh thần đồng đội

Xây dựng tinh thần đồng đội là yếu tố quan trọng hàng đầu khi làm việc theo nhóm. Tinh thần đó chính là bí quyết để công việc hiệu quả. Đây là một nét văn hóa mới nơi công sở, mang giá trị gắn kết các cá nhân rất cao. Trong môi trường làm việc tập thể, mọi cá nhân hiểu và tin rằng việc tư duy, lập kế hoạch, quyết định và hành động sẽ được thực hiện tốt hơn khi tất cả cùng hợp tác.

STT

NGÀY KG
DỰ KIẾN

TÊN LỚP

CA HỌC

THỜI HẠN
 GHI DANH

ĐĂNG KÝ

1

12/2015

Kỹ năng làm việc đồng đội

Tối thứ 2-4-6 12/2015

 

Mục tiêu:

Sau khi hoàn thành khoá học, học viên sẽ:

·         Nắm vững được  tầm quan trọng của tinh thần đồng đội.

·         Vận dụng các kỹ năng cơ bản trong làm việc đồng đội

·         Xây dựng niềm tin và tinh thần đồng đội, cùng đồng đội sáng tạo và giải quyết vấn đề.

Nội dung chính:

1.      Khái niệm và tầm quan trọng của đồng đội

-         Yêu cầu tất yếu của sự hợp tác

-         Phân biệt đội và nhóm

-         Tầm quan trọng của đồng đội

2.      Kỹ năng cơ bản trong làm việc đồng đội

-         Kỹ năng khích lệ

-         Kỹ năng lắng nghe và hồi đáp

-         Kỹ năng điều hành hoạt động chung

-         Tạo lập môi trường làm việc đồng đội hiệu quả

3.      Xây dựng niềm tin và tinh thần đồng đội

-       Mô hình xây dựng sự tin cậy

-       Bài tập sơ yếu lí lịch

-       Tầm quan trọng của tinh thần đồng đội

-       Bài tập niềm tin

-       Những nhân tố cần thiết của đội

-       Bài tập xây dựng đội

-       Mục đích, tầm nhìn của một đội

4.      Đồng đội sáng tạo và giải quyết vấn đề

-       Cách thu thập xử lí và truyền đạt thông tin trong đội

-       Công cụ giải quyết vấn đề tập thể

-       Bài tập nông dân

-       Quy trình làm việc đồng đội

-       Bài tập mạng nhện

5.      Các mô hình làm việc đồng đội

-       Mô hình Tuck man trong làm việc đồng đội

-       Hợp tác theo mô hình 3 cây

Thời gian học: 3 buổi/học viên/khóa

Học phí:

-         300.000đ  đối với học sinh, sinh viên.

-         500.000đ  đối với các đối tượng khác.

Giảng viên: Đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm và tâm huyết tham gia đảm trách.

Chứng nhận: Sau khi kết thúc khóa học học viên sẽ được cấp chứng nhận.