Kỹ năng tư duy sáng tạo

Trong cuộc sống, chúng ta muốn mọi thứ tạo ra được hoàn mỹ thì nó đều phải được tạo ra hai lần. Lần thứ nhất trong tư duy và lần thứ hai qua hành động. Bộ não là tài sản quí giá nhất mà ta có. Cách sử dụng tài sản này tạo nên thành công hay thất bại trong công việc cũng như cuộc sống. Khóa đào tạo giúp học viên nâng cao phát huy tối đa khả năng tư duy để sống tự tin, thành đạt và hạnh phúc. 
 

STT

NGÀY KG
DỰ KIẾN

TÊN LỚP

CA HỌC

THỜI HẠN
 GHI DANH

ĐĂNG KÝ

1

12/2015

Kỹ năng tư duy sáng tạo

Tối thứ 2-4-6 12/2015

Mục tiêu:

Sau khi hoàn thành khoá học, học viên sẽ:

·         Biết được sức mạnh của bộ não. Từ đó có các kỹ năng ghi nhớ và ứng dụng trong cuộc sống.

·         Vận dụng tư duy dịch chuyển và sáng tạo vào trong công việc và trong cuộc sống hàng ngày.

Nội dung chính:

1.      Sức mạnh của bộ não

-         Hiệu quả tư duy

-         Thuyết 3 não trong 1

-         Nguyên liệu của tư duy

-         Trí tuệ logic (IQ), Trí tuệ xúc cảm (EQ) và Trí tuệ xã hội (SI)

-         9 năng lực tư duy: trắc nghiệm và ứng dụng

-         Xác định nghề nghiệp phù hợp với từng loại tư duy

-         Các cách phát triển từng loại năng lực tư duy

2.      Kỹ năng ghi nhớ và ứng dụng trong cuộc sống

-         Khái niệm trí nhớ

-         Phân loại trí nhớ

-         Cơ chế ghi nhớ

-         Hiệu quả ghi nhớ

-         Hiệu quả nổi bật

-         Hiệu quả đứng đầu

-         Hiệu quả vừa mới xảy ra

-         Hiệu quả nguyên tắc

-         Hiệu quả mã hóa tổng hợp

-         Hiệu quả sắp xếp

-         Hiệu quả ‎ ý nghĩa

3.      Tư duy dịch chuyển và sáng tạo

-         Sức mạnh của sự kết nối

-         Kết nối tuyệt vời trong trí não

-         Kết nối sản phẩm mới

-         Tiến trình của tư duy dịch chuyển

-         Phát minh sản phẩm mới

-         Tư duy dịch chuyển trong học tập và cuộc sống

4.      Công cụ tư duy và ứng dụng

-         Khởi tạo ‎ tưởng

-         Sơ đồ tư duy

-         Sáu chiếc mũ tư duy

 

Thời gian học: 3 buổi/học viên/khóa

Học phí:

-         300.000đ  đối với học sinh, sinh viên.

-         500.000đ  đối với các đối tượng khác.

Giảng viên: Đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm và tâm huyết tham gia đảm trách.

Chứng nhận: Sau khi kết thúc khóa học học viên sẽ được cấp chứng nhận.