Kế toán trưởng

STT

NGÀY KG
DỰ KIẾN

TÊN LỚP

CA HỌC

THỜI HẠN
 GHI DANH

ĐĂNG KÝ

1

12/2015

Kế toán trưởng

Tối thứ 2-4-6 12/2015


Mục tiêu khoá học
:

-         Cập nhật những thay đổi bổ sung trong luật Kế toán vể nghề Kế toán và vai trò của người làm công tác kế toán trong một doanh nghiệp hoặc tổ chức.

-         Cập nhật những điều chỉnh, bổ sung trong hệ thống kế toán Việt Nam.

-         Củng cố kiến thức pháp luật về kinh tế, luật thuế và lập báo cáo thuế.

-         Cung cấp cho người học kiến thức tổng hợp nhất về kế toán, tài chính, người học sẽ được cập nhật và nắm rõ hơn một số vấn đề về lĩnh vực kế toán, tài chính tại đơn vị công tác.

-         Đáp ứng nhu cầu công việc, giúp học viên thực hiện hoài bão làm kế toán trưởng trong tương lai.

-         Đáp ứng thủ tục cho các cá nhân chuẩn bị bổ nhiệm hoặc đã bổ nhiệm chức kế toán trưởng nhưng chưa có chứng chỉ.

Đối tượng tham gia:

-         Là các cán bộ đang công tác trong các vị trí quản lý doanh nghiệp như trưởng các bộ phận, các phòng ban, các chủ doanh nghiệp…

-         Là các kế toán viên đang công tác tại các doanh nghiệp chuẩn bị đảm nhận chức danh Kế toán trưởng hoặc có hoài bão trở thành kế toán trưởng trong tương lai.

-         Các trưởng phòng kế toán tài chính trong các doanh nghiệp.

-         Các chủ doanh nghiệp.

Điều kiện để cấp chứng chỉ kế toán trưởng:

Đã qua công tác thực tế về tài chính, kế toán, kiểm toán ít nhất là 2 năm đối với người có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán, kiểm toán từ trình độ đại học trở lên hoặc có công tác thực tế về tài chính, kế toán ít nhất là 3 năm đối với người có chuyên môn, nghiệp vụ về tài chính, kế toán, kiểm toán bậc trung cấp hoặc cao đẳng và có giấy xác nhận công tác tại doanh nghiệp.

Nội dung đào tạo: Theo chương trình khung của Bộ Tài Chính.

Ban giảng huấn: Đội ngũ giảng viên với nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy từ các học viện tài chính, Đại học Kinh tế TP.HCM, Đại học Ngân hàng và làm việc trong lĩnh vực thực tế như công ty kiểm toán, công ty chứng khoán,…

Thời gian đào tạo: 6 tháng

Học phí: 2.000.000đ/học viên/khoá.

Chứng chỉ: Học viên sẽ được cấp chứng chỉ Kế toán trưởng theo quy định của Bộ Tài Chính có giá trị toàn quốc sau khi hoàn thành khoá học.