Nghiệp vụ thư ký hành chính văn phòng

Mục tiêu khóa học:

-         Chức năng và công việc của người thư ký chuyên nghiệp.

-         Giúp học viên nắm vững việc tổ chức cuộc họp có hiệu quả.

-         Kỹ năng soạn thảo văn bản và thư tín giao dịch thương mại.

-         Biết cách sử dụng thiết bị văn phòng và bố trí phòng làm việc hợp lý.

-         Kỹ năng tổ chức và quản lý chương trình, kế hoạch công tác của lãnh đạo.

-         Kỹ năng quản lý thời gian.

-         Kỹ năng tổ chức hội nghị, hội thảo.

-         Tạo điềi kiện để học viên thực tập thực tế tại các doanh nghiệp.

Đối tượng tham gia:

-         Sinh viên các khối ngành đang học tại các trường Đại học, Cao đẳng, TCCN và Trung cấp nghề.

-         Sinh viên năm 3, 4 hoặc mới tốt nghiệp, nhân viên các doanh nghiệp mong muốn làm việc trong lĩnh vực hành chính – văn phòng, văn thư – lưu trữ.

-         Các cá nhân có nhu cầu.

Thời gian học: 2 Tháng

      Học phí:  1.600.000đ/học viên/khóa

Chứng nhận: Học viên sẽ được cấp chứng nhận nghiệp vụ thư ký hành chính – văn phòng sau khi kết thúc khoá học.