Tin Học Văn Phòng

Thời gian học:   
  • Buổi tối thứ 2, thứ 4, thứ 6, vào lúc 18h đến 20h30
  • Hoặc tối thứ 3, thứ 5, thứ 7, vào lúc 18h đến 20h30

Chương trình:

 

Stt

 

Chương trình

Nội dung

Thời gian

1

Tin học văn phòng


Sử dụng windows, MS Word,
MS Excel, trình bày bày vấn đề
bằng MS Powerpoint

3 tháng

2

Kỹ năng đánh máy vi tính


Kỹ năng đánh phím 10 ngón
chuyên nghiệp không nhìn bàn
phím

1 tháng

3

Kỹ năng văn phòng


Internet, quản lý và sử dụng các
thiết bị văn phòng: máy fax, máy
in, ...chia sẽ dữ liệu nội bộ


2 tháng


Thời gian khai giảng

 

STT

 

NGÀY KHAI GIẢNG LỚP

LỚP

KHÓA

 

HỌC PHÍ

THỜI GIAN HỌC

 

THỜI HẠN GHI DANH

 

1

 

22/12/2016

TIN HỌC VĂN PHÒNG

103

 

850.000

18H ~ 20H30, THỨ 3-5-7

(10 tuần)

 

Trước ngày khai giảng