Mẫu đơn xin xác nhận điểm và phúc khảo, phiếu đăng ký ktnl

Để tiện cho các bạn sinh viên đã tốt nghiệp mà chưa nhận bằng có nhu cầu lấy giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, nay viện Bolt trường Đại học Bình Dương gửi các mẫu đơn xin xác nhận điểm để các bạn sinh viên download về làm đơn xét tốt nghiệp tạm thời.Mẫu đơn xin xác nhận điểm Anh văn trung cấp. (Đã hủy)

Mẫu đơn xin xác nhận điểm Tin học văn phòng. (Đã hủy)

Mẫu đơn xin phúc khảo điểm Anh văn trung cấp.

Mẫu đơn xin phúc khảo điểm Tin học văn phòng.


Mẫu phiếu đăng ký KNTL.

Mẫu dơn xác nhận điểm thi TOEIC


Các tin khác:

[Trở về]

Dự kiến kiểm tra năng lực Ngoại ngữ – Tin học tháng 06/2018
Thông báo dời lịch thi Tin học dự kiến được tổ chức vào ngày 06/05/2018
Thông báo thay đổi lịch thi KTNL Tin học Văn phòng – Tin học căn bản
Thông báo dự kiến Kiểm Tra Năng Lực Ngoại ngữ – Tin học tháng 11/2017
Thông báo dự kiến Kiểm Tra Năng Lực Ngoại ngữ – Tin học tháng 10/2017
Thông báo dự kiến Kiểm Tra Năng Lực Ngoại ngữ – Tin học tháng 09/2017
Thông báo thay đổi lịch thi KTNL Tin học Văn phòng – Tin học căn bản
Thông báo dự Kiến Kiểm Tra Năng Lực Ngoại ngữ – Tin học tháng 08/2017
Thông báo dự Kiến Kiểm Tra Năng Lực Ngoại ngữ – Tin học tháng 07/2017
Điểm quá trình lớp epre-010 và etol02-004 thi ngày 13/5/2017
Thông báo về việc đóng phí chuyển sang CCQG của kỳ thi 27/11/2011
Lịch khai giảng dự kiến các lớp tại Bolt - tháng 12/2011
Thông báo về việc thi lại & đóng phí chuyển sang CCQG của kỳ thi 13/11/2011
Thông báo về việc thi lại & đóng phí chuyển sang CCQG của kỳ thi Hoa văn 30/10/2011
Thông báo về việc thi lại & đóng phí chuyển sang CCQG của kỳ thi 06/11/2011
Thông báo về việc đóng phí chuyển sang CCQG của kỳ thi 30/10/2011
Thông báo về việc thi lại & đóng phí chuyển sang CCQG của kỳ thi 23/10/2011
Speaking topics for November, December
Thông báo về việc thi lại & đóng phí chuyển sang CCQG của kỳ thi 16/10
Lịch khai giảng dự kiến các lớp tại Bolt - tháng 11/2011