Thông báo nghỉ lễ, tết cho học viên

Viện Đào Tạo Mở và Nghiên Cứu Phát Triển – Bolt thông báo đến toàn thể học viên đang học các lớp đào tạo doanh nghiệp, lớp ngoại ngữ, tin học như sau:

1. Kể từ năm 2011 tất cả học viên nghỉ tết cổ truyền cố định từ ngày 20/12 âm lịch cho đến 10/01 âm lịch.
2. Các ngày lễ lớn trong năm được nghỉ như sau:
-   Tết dương lịch: 1 ngày (01/01 dương lịch);  
-   Ngày Giỗ tổ Hùng Vương : 01 ngày (mùng 10 tháng 3 âm lịch);  
-   Ngày Chiến thắng: 1 ngày (30/4 dương lịch);  
-   Ngày Quốc tế lao động: 1 ngày (01/5 dương lịch);  
-   Ngày Quốc khánh: 1 ngày (02/9 dương lịch).
3. Thông báo này chỉ áp dụng cho học viên tại Viện Bolt.