Quy trình tổ chức, đăng ký thi kiểm tra năng lực dành cho học viên

Để giúp các bạn học viên có thêm thông tin về kỳ thi kiểm tra năng lực, Viện Bolt xin thông báo về quy trình tổ chức thi, đăng ký chi tiết như sau:

 Bước 1: Lập kế hoạch thông báo 
- Bộ phận tổng hợp lên lịch tổ chức các kì thi Kiểm Tra Năng Lực( KTNL) Tin Học - Ngoại Ngữ - Hoa Văn trong tháng.
- Thông báo rõ ràng kế hoạch đăng ký, thời gian và cơ sở đăng ký,… nêu rõ điều kiện tham gia kỳ thi.
- Thông báo chủ đề Nói đối với Anh văn và Hoa văn.
- Lưu ý:
+ Đăng ký dự thi KTNL Anh Văn Trung Cấp - Hoa Văn Trung Cấp  tại cơ sở Bolt1( ĐC: cổng Sau Trường Đại Học Bình Dương).
+ Đăng ký dự thi KTNL Tin Học Văn Phòng tại cơ sở Bolt2( ĐC: 365 - Đại Lộ Bình Dương).
 
Bước 2: Tư vấn tiếp nhận Thí Sinh ghi đăng ký 
- Bộ phận tư vấn tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ đăng ký của thí sinh, chụp hình thí sinh.
- Khi thí sinh đến đăng ký phải tư vấn rõ ràng các kì thi trong tháng và nơi đăng ký cho thí sinh.
- Yêu cầu ghi đầy đủ thông tin cá nhân trên phiếu đăng ký như: CMND, số điện thoại liên lạc, ngày sinh, nơi sinh, ...
- Giải đáp thắc mắc và cung cấp thông tin cần thiết cho thí sinh. Hướng dẫn thí sinh nộp lệ phí thi, đổi hóa đơn tại Phòng kế toán.
- Lưu ý:
Nhân viên tư vấn phải thông báo thí sinh đến nhận số báo danh trước ngày thi 1 ngày và nhận tại cơ sở 1( ĐC: Cổng Sau Trường Đại Học Bình Dương).
 
Bước 3: Nộp lệ phí thi 
- Thí sinh nộp lệ phí thi Anh, văn Hoa văn, hồ sơ thi tại Phòng kế toán.
- Thí sinh nộp lệ phí thi, hồ sơ thi Tin học tại Bolt2 và đổi hóa đơn tại Phòng kế toán.
  
Bước 4: Tổ chức thi 
- Thí sinh dự thi theo thông tin trên phiếu báo danh( PBD).
- Thí sinh phải trình Phiếu báo danh, CMND khi vào phòng thi. Nộp lại PBD khi kết thúc thi kỹ năng cuối cùng.
- Trong quá trình thi phải tuân theo quy chế thi, giám thị phòng thi.

Bước 5: Công bố điểm, nhận giấy xác nhận, đăng ký thi lại 
- Thông báo điểm trên bảng điểm và trên trang web của Viện.
- Các thí sinh đạt có nhu cầu nhận chứng chỉ đăng ký làm chứng chỉ trong thời hạn 1 tuần sau khi công bố kết quả. Nhận giấy xác nhận tại Bolt2.
- Các thí sinh thi lại đăng ký thi lại theo thông báo.