Thông báo dự Kiến Kiểm Tra Năng Lực Ngoại ngữ – Tin học tháng 01/2017

Viện Đào Tạo

STT

Ngày thi

 

Khóa thi

Ngày nhận phiếu DT

Anh văn

Tin học văn phòng

Ghi chú

Thời gian đăng ký

7h – 10h;

13h – 16h

Đối tượng DT

Thời gian đăng ký

7h – 10h;

13h – 16h

Đối tượng DT

1.

08/1/2017

 

K50

7/01

 

 

19-31/12/2016 (trên trang web)

 

 

 

2.

08/1/2017

 

K69

7/01

 

 

 

19-31/12/2016 (THCB – ĐK trực tiếp)

 

 

 

3

11/1/2017

 

K37

10/01

02-5/1/2017

 (AV Quốc tế do Botl tổ chức)

Học lớp ôn 1 tháng tại Viện ( Khóa 17)

 

 

 

4

11/1/2017

 

K37

10/01

23/12/2016 – 05/1/2017

Các lớp học tại Viện

 

 

Dời ngày thi nếu không đủ số lượng

5

18/1/2017

 

K38

17/01

16/1/2017

Học lớp ôn 1 tháng tại Viện ( Khóa 18)

 

 

 

Ghi chú: Ghi chú: Toeic do IIG dự kiến sẽ tổ chức tại trường vào cuối tháng 2/2017 khi đủ số lượng. Nếu không đủ số lượng sẽ chuyển hồ sơ về thi tại  trụ sở IIG  ở TPHCM.

Các tin khác:

[Trở về]

Dự kiến kiểm tra năng lực Ngoại ngữ – Tin học tháng 06/2018
Thông báo dời lịch thi Tin học dự kiến được tổ chức vào ngày 06/05/2018
Thông báo thay đổi lịch thi KTNL Tin học Văn phòng – Tin học căn bản
Thông báo dự kiến Kiểm Tra Năng Lực Ngoại ngữ – Tin học tháng 11/2017
Thông báo dự kiến Kiểm Tra Năng Lực Ngoại ngữ – Tin học tháng 10/2017
Thông báo dự kiến Kiểm Tra Năng Lực Ngoại ngữ – Tin học tháng 09/2017
Thông báo thay đổi lịch thi KTNL Tin học Văn phòng – Tin học căn bản
Thông báo dự Kiến Kiểm Tra Năng Lực Ngoại ngữ – Tin học tháng 08/2017
Thông báo dự Kiến Kiểm Tra Năng Lực Ngoại ngữ – Tin học tháng 07/2017
Điểm quá trình lớp epre-010 và etol02-004 thi ngày 13/5/2017
Thông báo chuyển ngày thi Kiểm tra năng lực Anh văn Quốc tế do Bolt tổ chức Kỳ thi ngày 23/12/2016
Thông báo việc nhưng cấp chứng chỉ Quốc gia tin học trình độ A
Thông báo kết quả thi KTNL Anh văn quốc tế ngày 10-11-2016
Thông báo kết quả thi KTNL tin học ngày 06-11-2016
Thông báo chuyển ngày thi Kiểm tra năng lực Anh văn Quốc tế do Bolt tổ chức Kỳ thi ngày 10/11/2016
Thống báo đóng phí chuyển sang CCQG của kỳ thi Tin học văn phòng 09/10/2016
Thông báo nhận chứng chỉ tin học ngoại ngữ tháng 09.2016
Thông báo dự Kiến Kiểm Tra Năng Lực Ngoại ngữ – Tin học tháng 11/2016
Thông báo về việc đóng phí chuyển từ Giấy xác nhận sang Chứng chỉ quốc gia
Thông báo tổ chức KTNL HOA VĂN lớp ôn đầu ra khóa 05 - 06