Thông báo dự Kiến Kiểm Tra Năng Lực Ngoại ngữ – Tin học tháng 03/2017

Viện Bolt

THÔNG BÁO

( V/v Dự kiến kiểm tra năng lực Ngoại ngữ – Tin học tháng 03/2017)

STT Ngày thi  
Khóa thi
Ngày nhận phiếu DT Anh văn Tin học văn phòng Ghi chú
Thời gian đăng ký
7h – 10h;
13h – 16h
Đối tượng DT Thời gian đăng ký
7h – 10h;
13h – 16h
Đối tượng DT
1. 05/3/2017  
K52
4/03     22/2- 28-2/2017 (trên trang web)
 
   
2. 05/3/2017  
K70
4/3  
 
  22/2- 28-2/2017 (THCB – ĐK trực tiếp)
 
   
3 30/3/2017  
 
28/3 8/2 -20/3
 (AV Quốc tế IIG
       

Ghi chú: Toeic do IIG dự kiến sẽ tổ chức tại trường vào cuối tháng 3/2017 khi đủ số lượng. Nếu không đủ số lượng sẽ chuyển hồ sơ về thi tại  trụ sở IIG  ở TPHCM.

 

Các tin khác:

[Trở về]

Dự kiến kiểm tra năng lực Ngoại ngữ – Tin học tháng 06/2018
Thông báo dời lịch thi Tin học dự kiến được tổ chức vào ngày 06/05/2018
Thông báo thay đổi lịch thi KTNL Tin học Văn phòng – Tin học căn bản
Thông báo dự kiến Kiểm Tra Năng Lực Ngoại ngữ – Tin học tháng 11/2017
Thông báo dự kiến Kiểm Tra Năng Lực Ngoại ngữ – Tin học tháng 10/2017
Thông báo dự kiến Kiểm Tra Năng Lực Ngoại ngữ – Tin học tháng 09/2017
Thông báo thay đổi lịch thi KTNL Tin học Văn phòng – Tin học căn bản
Thông báo dự Kiến Kiểm Tra Năng Lực Ngoại ngữ – Tin học tháng 08/2017
Thông báo dự Kiến Kiểm Tra Năng Lực Ngoại ngữ – Tin học tháng 07/2017
Điểm quá trình lớp epre-010 và etol02-004 thi ngày 13/5/2017
Lịch đăng ký và tổ chức các kỳ thi Anh Văn TOEIC do IIG VIỆT NAM tổ chức tại Trường Đại Học Bình Dương năm 2017
Thông báo dự Kiến Kiểm Tra Năng Lực Ngoại ngữ – Tin học tháng 01/2017
Thông báo chuyển ngày thi Kiểm tra năng lực Anh văn Quốc tế do Bolt tổ chức Kỳ thi ngày 23/12/2016
Thông báo việc nhưng cấp chứng chỉ Quốc gia tin học trình độ A
Thông báo kết quả thi KTNL Anh văn quốc tế ngày 10-11-2016
Thông báo kết quả thi KTNL tin học ngày 06-11-2016
Thông báo chuyển ngày thi Kiểm tra năng lực Anh văn Quốc tế do Bolt tổ chức Kỳ thi ngày 10/11/2016
Thống báo đóng phí chuyển sang CCQG của kỳ thi Tin học văn phòng 09/10/2016
Thông báo nhận chứng chỉ tin học ngoại ngữ tháng 09.2016
Thông báo dự Kiến Kiểm Tra Năng Lực Ngoại ngữ – Tin học tháng 11/2016