Thông báo dự kiến Kiểm Tra Năng Lực Ngoại ngữ – Tin học tháng 11/2017

Viện Bolt

STT

Ngày thi

 

Khóa thi

Ngày nhận phiếu DT

Anh văn

Tin học văn phòng

Ghi chú

Thời gian đăng ký

7h – 10h;

13h – 16h

Đối tượng DT

Thời gian đăng ký

7h – 10h;

13h – 16h

Đối tượng DT

1.

19/11/2017

 

K60

18/11

 

 

30/10- 10/11/2017

 

 

2.

19/11/2017

 

K80

18/11

 

 

30/10- 10/11/2017