Thông báo dời lịch thi Tin học dự kiến được tổ chức vào ngày 06/05/2018

Viện Bolt

THÔNG BÁO

(V/v: thay đổi lịch thi KTNL Tin học Văn phòng – Tin học căn bản) 

Ngày 18/04/2018 Viện Đào tạo mở và Nghiên cứu Phát triển Bolt có thông báo về việc dời ngày thi Kiểm tra năng lực tin học từ tháng 04/2018 sang ngày 06/05/2018.

Tuy nhiên đến nay, số lượng thí sinh đăng ký chưa đủ để mở kỳ thi, do đó Viện Bolt thông báo đến sinh viên như sau:

 

1. Lịch thi Kiểm tra năng lực Tin học: 27/5/2018

2. Thời gian đăng ký bổ sung: Đến hết ngày 20/5/2018

3. Thí sinh sẽ nhận phiếu báo danh vào ngày 26/5/2018

- Mọi thắc mắc về kỳ thi Kiểm tra xin liên hệ tại phòng Tuyển sinh  

- Điện thoại: 0274. 3 870 338