Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật


STT

NGÀY KG
DỰ KIẾN

TÊN LỚP

CA HỌC

THỜI HẠN
 GHI DANH

ĐĂNG KÝ

1

11/2015

Giám sát thi công công trình xây dựng

Tối thứ 2-4-6 11/2015


Mục tiêu khoá học:

-         Giúp người học nắm vững về luật xây dựng.

-         Hiểu rõ vai trò và trách nhiệm của người giám sát thi công.

-         Nắm vững quy trình giám sát thi công.

-         Cung cấp chứng chỉ hành nghể giám sát thi công: theo quy định chung của Bộ Xây dựng, các cá nhân muốn tham gia giám sát một công trình xây dựng phải có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công. Vì vậy, khóa học này sẽ đáp ứng điều kiện xin cấp chứng chỉ hành nghề tại Sở Xây dựng.

Đối tượng tham gia:

-         Các cá nhân có bằng Trung cấp chuyên nghiệp trở lên thuộc các lĩnh vực liên quan đến Xây dựng.

-         Các cá nhân khác chưa có bằng tốt nghiệp muốn tham gia học tập để có kiến thức thêm (Không có nhu cầu cấp chứng nhận hoàn tất khoá học và chứng chỉ hành nghề tại Sở Xây dựng).

-         Sinh viên vừa tốt nghiệp ra trường cần có kiến thức để tham gia công tác giám sát tại các công trường xây dựng…

Nội dung đào tạo: Theo chương trình khung của Bộ Xây Dựng.

Ban giảng huấn: Đội ngũ giảng viên nhiệt tình có kinh nghiệm thực tế hiện đang công tại các Ban quản lý dự án, các công ty Xây dựng có kinh nghiệm thực tế tham gia giảng dạy.

Thời gian học: 1.5 tháng.

Học phí:  1.800.000đ/học viên/khóa.

Chứng nhận: Theo quy chế cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật do Bộ Xây Dựng ban hành tại thông tư số 25/2009/TT-BXD.