Lập dự toán công trình xây dựng nâng cao

 

STT

NGÀY KG
DỰ KIẾN

TÊN LỚP

CA HỌC

THỜI HẠN
 GHI DANH

ĐĂNG KÝ

1

12/2015

Dự toán công trình xây dựng nâng cao

Tối thứ 7 và Ngày CN 12/2015

Mục tiêu khoá học:

-         Sau khoá học người học có thể lập dự toán các công trình xây dựng cơ bản.

-         Cung cấp cho người học biết cách bóc tách các khối lượng chi phí của các công trình xây dựng.

-         Đáp ứng nhu cầu của công việc.

Đối tượng tham gia:

-         Sinh viên khối ngành kinh tế, kỹ thuật các trường Đại học, Cao đẳng và TCCN.

-         Các cá nhân đang làm công tác tính giá thành cho các công ty xây dựng.

-         Các công ty có nhu cầu đào tạo nhân viên biết cách lập dự toán công trình xây dựng.

-         Các cá nhân khác có nhu cầu tìm hiểu cách lập dự toán cho một công trình.

Nội dung đào tạo:

Rèn luyện thêm kỹ năng đọc bản vẽ thiết kế từ đó có cơ sở tính khối lượng dự toán. Các lưu ý khi tính khối lượng dự toán công trình, tính chi phí các khối lượng công việc thường gặp trong công trình xây dựng dân dụng, thực hành lập dự toán, hướng dẫn sử dụng phần mềm Hitosoft, lập dự toán cho công tác tư vấn không có quy định định mức, một số bảng: tổng hợp chi phí trực tiếp, phân tích vật tư, nhân công máy thi công…

Ban giảng huấn: Đội ngũ giảng viên nhiệt tình và có kinh nghiệm tham gia giảng dạy.

Thời gian học:

-         Lớp Cơ bản:     6 buổi

-         Lớp Nâng cao: 6 buổi (Điều kiện tham gia Lớp Nâng Cao: hoàn thành Lớp Cơ bản).

Học phí:

-         Lớp Cơ bản:              1.000.000đ/học viên/khoá

-         Lớp nâng cao:           1.400.000đ/học viên/khóa

Chứng nhận: Học viên hoàn thành khoá học được cấp chứng nhận lập dự toán công trình xây dựng cơ bản.