Lập Dự Toán Công Trình Xây Dựng Cơ Bản


STT

NGÀY KG
DỰ KIẾN

TÊN LỚP

CA HỌC

THỜI HẠN
 GHI DANH

ĐĂNG KÝ

1

12/2015

Dự toán công trình xây dựng (Cơ bản)

Tối thứ 7 và Ngày CN 12/2015
Mục tiêu khóa học:
  • Giúp người học biết cách lập dự toán một công trình xây dựng cơ bản
  • Cung cấp cho người học biết cách bóc tách các khối lượng  chi phí Của các công trình xây dựng.
  • Học xong khóa học người học có thể lập được dự toán các công trình xây dựng cơ bản
  • Đáp ứng nhu cầu tuyển dụng công việc (giúp sinh viên sắp ra trường dể dàng hơn trong việc tìm kiếm việc làm.
  • Đặc biệt hướng dẫn sử dụng phần mềm tính dự toán Hitosoft để lập dự toán cho công tác thi công công trình xây dựng
Đối tượng tham gia:
  • Sinh viên khối ngành kinh tế, kỹ thuật các trường Đại học, Cao đẳng và TCCN
  • Các cá nhân đang làm công tác tính giá thành cho các công ty xây dựng
  • Các cá nhân khác có nhu cầu tìm hiểu cách lập dự toán một công trình.
  • Các công ty có nhu cầu đào tạo nhân viên biết cách lập dự toán công trình xây dựng cơ bản
 
Nội dung chương trình:
        Rèn luyện thêm kỹ năng đọc bản vẽ thiết kế từ đó có cơ sở tính khối lượng dự toán. Các lưu ý khi tính khối lượng dự toán công trình. Tính chi phí các khối lượng các công việc thường gặp trong công trình xây dựng dân dụng, thực hành lập dự toán, hướng dẫn sử dụng phần mềm Hitosoft, lập dự toán cho công tác tư vấn không có quy định định mức, một số bảng: Tổng hợp chi phí trực tiếp, phân tích vật tư, nhân công máy thi công,..

Ban giảng huấn:
        Do GVC.ThS Lâm văn phong, trưởng phòng công ty cổ phần Bách khoa Tp.HCM tham gia đảm trách

Thời gian học: 1 Tháng

Học phí: 1.500.000đ/khóa